Zvirynskyi Karlo


  • Zvirynskyi Karlo
  • State Ukrainian Art Industrial School in Lviv. 1943
  • Group photograph with standing (left-right): Bohdan Bozhemskyi, Dudynskyi, Turetskyi, Vasyl Khomutnyk, Bohdan Makohin, Mykola Batih, Podilskyi, Karlo Zvirynskyi; seated (left-right): Yuskevych, Krushelnytska, Prof. Mykola Butovych, Shchepankevych, Hanna Onyshko.

/ Contacts
archive.UU@gmail.com