Kushnir Veniamin


  • Kushnir Veniamin
  • Participants of Club of Creative Youth “Suchasnyk” in a birch grove on the outskirts of Kyiv. May 3, 1963
  • Standing (from left to right): Mykola Mishchuk, Olena Kyrychenko, Alla Horska, Yurko Milko, (?), Mykola Plahotniuk, Leonida Svitlychna, Ihor Makohon, O. Klushyn’s nephew, Liubov Kharaborska, Ivan Svitlychnyi, (?), Halyna Vozna (wife of V. Kushnir), Volodymyr Priadka, Hanna Ihnatenko, Nadiia Hryhorivska, Liudmyla Semykyna, Yevhen Sverstiuk, [friend of H. Zubchenko], Halyna Zubchenko. Sitting: (?), (?), Oleksandr Klushyn, Erast Biniashevskyi, Oleksandr Nevecheria, Ivan Drach, Hryhorii Lohvin, Veniamin Kushnir, Halyna Sevruk.

/ Contacts
archive.UU@gmail.com