Dubovyk Oleksandr


  • Dubovyk Oleksandr
  • Alumni of the Kyiv State Art Institute (left to right): Oleh Zhyvotkov, Volodymyr Zhuravel, Vilen Barskyi, Oleksandr Dubovyk. May 1957

/ Contacts
archive.UU@gmail.com