/ Kyiv History Museum

Lymariev Anatolii
Spring Azure
1978
Lymariev Anatolii
Three Poplar Trees
1983
Vainshtein Mykhailo
Kyiv. March Evening
1979
Vainshtein Mykhailo
Roofs. Kyiv
1979
Vainshtein Mykhailo
Kyiv. Purple Twilight. (Khreshchatyk)
1979
Vainshtein Mykhailo
Perspektyvna Street. Gray Day
1979
Vainshtein Mykhailo
View from the Workshop
1979
Vainshtein Mykhailo
Kyiv. Lvivska Square
1979
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the Artist Vira Barynova-Kuleba
1966
Vainshtein Mykhailo
Self-portrait
1966
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Yevhen Kybryk
1967
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Halperina
[1969–1970]
Vainshtein Mykhailo
Meeting of Artists
1970
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the Composer Volodymyr Huba
1970
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Benedykt Vernykov
1970
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Ivan Mohylenko
1970
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the Wrestler Borys Hurevych
1971
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the artist Hryhorii Havrylenko
1976
Vainshtein Mykhailo
Self-portrait
1976
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Villi Reunov
1977
Levych Yakym
In Podil
1983
Levych Yakym
Kyiv Antiquities
1983